MALİ TAKVİM

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Mart 01/03/2011 09/03/2011 16-28 Şubat 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2011 10/03/2011 16-28 Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 23/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/03/2011 23/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/03/2011 24/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/03/2011 24/03/2011 1-15 Mart 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2011 25/03/2011 2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  01/03/2011 25/03/2011 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  16/03/2011 25/03/2011 1-15 Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2011 28/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/03/2011 28/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/03/2011 28/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/03/2011 31/03/2011 2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  01/03/2011 31/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/03/2011 31/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/03/2011 31/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve ÖdemesiHakkımızda
 

2000 yılından buyana hizmet vermekte olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofisimiz değişik sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize, Vergi ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Muhasebe ve Bordrolama Hizmetleri ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetlerinin yanı sıra Genel Muhasebe, Vergi Hukuku, Yönetim Muhasebesi ve Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları gibi mesleki konularda Kurumsal veya bireysel yönde eğitim hizmetleri de vermektedir.

© 2008 AKS Müşavirlik